Medlemskategorier

Når konsulenter melder sig ind i CMC sker dette enten som Konsulent eller som CMC kandidat. 

CMC har opdelt medlemskategorierne med udgangspunkt i den underliggende certificering, vi tilbyder.

De 3 hovedgrupper er følgende:

Konsulenter

Konsulenter, som medlemskategori, har ikke nødvendigvis som mål at blive CMC certificeret efter ICMCI's internationale regler. Konsulenter har mulighed for på linie med de øvrige medlemmer at deltage i CMCs arrangementer og øvrige medlemstilbud.

CMC kandidater

Et nyt medlem kan efter eget ønske blive optaget som CMC Kandidat fra dag 1. Formålet er, at man som kandidat kan stifte nærmere bekendtskab med hvad certificeringen og re-certificeringen reelt indebærer. Udgangspunktet er, at kandidaten indenfor en overskuelig tidshorisont - eksempelvis 2-3 år - skal påbegynde certificeringsprocessen. I denne periode har kandidaten mulighed for at få tilknyttet en mentor som kandidaten selv vælger blandt netværkets mentorkorps. Som CMC kandidat arbejder man målrettet med at forberede ansøgningen som skal danne grundlag for selve CMC certificeringen. Selve certificeringsprocessen må påregnes at løbe over en 4 til 36 måneders periode. Certificeringsprocessen afsluttes med et certificeringsinterview, hvori en af instituttets assessorer sammen med en professor fra et af universiteterne deltager.

CMC certificerede

Den CMC Certificerede har gennemført den fulde certificeringsproces og har derfor modtaget certifikat.

CMC Certificerede konsulenter bliver re-certificeret hvert 3. år. Igennem de 3 år arbejdes der med CPD’en (Continuing Professional Development).

Titlen FCMC (Fellow CMC) kan CMC certificerede konsulenter søge om at blive tildelt. CMC certificerede konsulenter med minimum 10 års erfaring indenfor konsulentbranchen, kan beslutte ikke at være en aktiv del af CPD-ordningen, og i stedet ønske at blive FCMC’er. En FCMC’er skal stadig årligt demonstrere sit aktive virke som konsulent, men vurderer ikke at have et aktuelt behov for at være i et aktivt CPD-forløb. En FCMC’er bidrager stadig aktivt til CMCs fortsatte udvikling.

Ønsker du at blive en del af netværket af Danmarks bedste konsulenter, kan du ansøge om medlemskab og få adgang til alt det, vi tilbyder...