Enhver kan i princippet kalde sig konsulent. Derfor er der behov for, at de seriøse konsulenter skiller sig ud og markerer den professionelle del af branchen.

Som medlem i CMC får du:

 • et naturligt sted at netværke, hvor du udfordres på din faglige og personlige udvikling
 • mulighed for at gøre en større forskel i dit arbejde, fordi vi prioriterer kvalitet i konsulenterhvervet samt god konsulentadfærd
 • føling med ’pulsen’ i konsulentbranchen og stemningerne i et samfund under konstant forandring
 • mulighed for at certificere din konsulentkvalitet og dit niveau

Hvem er du?

For at blive optaget som medlem i CMC skal ansøgeren altovervejende udføre seriøs og professionel rådgivning og assistance på ét eller flere af følgende fagområder:

 • Virksomhedsstrategi og organisationsudvikling
 • Økonomiske og andre administrative systemer
 • Ledelsesudvikling, personaleudvikling, personaleledelse og -rekruttering
 • HR og Coaching
 • Produktion, logistik, servicefunktioner og produktudvikling
 • Markedsføring og virksomhedskommunikation
 • Informationsteknologi og -systemer
 • Projektledelse
 • Samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser

Du kan sagtens blive optaget i CMC selvom du ikke umiddelbart har interesse for at blive certificeret. Vi er en netværksorganisation for professionelle konsulenter der interesserer sig for egen personlig og faglig udvikling, og som samtidig tilslutter sig netværkets etiske kodeks.

CMC – et naturligt sted at netværke

Hos CMC samles primært selvstændige konsulentfirmaer, som har en afgørende fælles interesse: At arbejde fokuseret på faglig og personlig udvikling med det overordnede formål at videreudvikle egen konsulentforretning – intet mindre.

Test dig selv

Du kan også lave en selvevaluering af dine egne kompetencer for at få et indtryk af, hvor godt du lever op til, hvad vi betragter som værende ledelseskonsulentens kernekompetencer.


Ønsker du at blive CMC certificeret, skal du opfylde følgende krav:

 • Højere uddannelse i mindst ét relevant managementfag
 • Mindst tre års erfaring som managementkonsulent
 • Mindst 3 til 5 gode referencer
 • Dokumenterede kvalifikationer godkendt af Certificeringskomitéen
 • Deltagelse i CMC Denmarks årlige konsulentseminar hvor bl.a. erhvervsetik er i fokus

Ønsker du at blive en del af netværket af Danmarks bedste konsulenter, kan du ansøge om medlemskab og få adgang til alt det, vi tilbyder...