Alle medlemmer af CMC skal overholde vores etiske kodeks.

Vores kodeks er relevant for medlemmer, eksterne konsulenter og for brugere af konsulentydelser, da det bør være mindstekravene til konsulenters etiske adfærd.

I vores etiske kodeks kan du blandt andet læse vores etiske principper:

  1. Konsulenten arbejder loyalt for kundernes interesser.
  2. Konsulenten sikrer skriftlige aftalevilkår, og afstemmer løbende de gensidige forventninger med kunderne.
  3. Konsulenten påtager sig kun at løse opgaver, som man er kvalificeret til.
  4. Konsulenten arbejder effektivt i opgaveudførelsen.
  5. Konsulenten behandler kundernes medarbejdere og deres potentielle medarbejdere fair.
  6. Konsulenten behandler information om kunderne fortroligt.

Læs vores etiske kodeks her (Hent pdf)