Større og større krav til fremtidens konsulenter – hvordan bliver du valgt?

Konsulentbranchen bliver til stadighed udfordret af kunder, der stiller større krav til konsulenters evner til at skabe troværdighed omkring deres eksistensgrundlag.

Evnen til at skabe tillid, som hverken bliver for nær eller fjern. Evnen til at påvise faglige kompetencer. Evnen til at arbejde internationalt uden at miste sit nationale ståsted. Evnen til hurtigt at sætte sig ind i en ny situation og virksomheden, og skræddersy løsninger hertil. Evnen til at se helheden, men samtidig specialisere sig inden for et særligt område. Evnen til at levere resultater, som kan bevises og gøre en forskel.
Konsulentens evner lægges under et stort pres, men det er såmænd profilen på fremtidens konsulent – om vi vil det eller ej.
I takt med at kunderne selv bliver dygtigere, bliver kravene til konsulenterne selvfølgelig også større. I dag bruger man konsulenter med henblik på at se en effekt af de penge, man har brugt, og ikke bare til at blåstemple en konklusion, man allerede havde i forvejen.

10 krav, der stilles til konsulenten:
1. Tillid: Konsulenten befinder sig i et erhverv, som er centreret omkring People Business. Det er derfor vigtigt, at konsulenten formår at skabe tillid hos kunden, men husker den ”professionelle afstand”.
2. Firmaet bagved konsulenten: Renomméet. Firmaets ’logo’.
3. Faglig kompetence: Det er også et håndværk at være konsulent.
4. Brancheerfaring og –indsigt: Konsulenten skal i højere og højere grad have erfaring og indsigt, hvis klienten skal vælge en ekstern konsulent til et projekt.
5. Internationalisering: Kunden forventer konsulenter, som kan agere og har et internationalt netværk. Omvendt finder konsulenten også opgaver internationalt, hvis han/hun formår at facilitere brugen af kolleger i andre lande og indgå i et internationalt konsulentteam.
6. Professionelt gensalg: En bevægelse fra ekspert til huskonsulent og tilbage igen.
7. Aftaler skal være i orden og overholdes: Sørg for at have skriftligt aftalegrundlag, overholde tidsplaner og bede om feedback. En konsulent lever på sit renommé.
8. Leverancen: Det betyder meget, hvordan du som konsulent afslutter arbejdet med en kunde. Vær derfor forberedt på, hvilken kunde du har med at gøre – er det mest relevant med en rapport, sparring eller implementeret løsning?
9. Referencer: Sørg for at have styr på dine referencer. De er din vej ind til nye kunder. Anvend dem fornuftigt og behandl dem som dit mest værdifulde eje. Og vær helt sikker på, at du har tilladelse til at anvende dine referencer eksternt.
10. Pris: Hav alene fokus på ’value-for-money’ på kundens præmisser.

LOGIN

Log ind på din konto for at deltage i debatten mellem Danmarks bedste konsulenter. 

Kun medlemmer af CMC Denmark har mulighed for at kommentere på nyheder og blogindlæg. 
Er du endnu ikke medlem kan du læse om opfylder betingelserne for medlemskab her >>