De 3 C'er

Konsulentbranchens dilemma

Af Steen Vierø Petersen

Konsulentbranchen er en af de få brancher, hvor man ikke stiller krav om en faglig uddannelse eller har andre kompetencekrav, som sikrer kunden, der køber konsulentassistance, en indikation af kvalitet og pris. Alle kan som sådan kalde sig konsulenter, og kvalitet og pris indikationen kommer af kundens oplevelse eller andre kunders oplevelse af konsulenten.

Vi vil kort stille skarpt på, hvordan man går fra at drive en profession til at agere professionelt som konsulent.

For det første kigger vi på konsulentens forståelse af Konsulentfaget, Kunden, Kundens branche og Samfundet. Det er i det spændingsfelt Opgaven skal løses. Det kræver en adfærd som sikrer overholdelse af samfundets/branchens kodeks, en håndtering af egen kapabilitet der modsvarer opgavens krav og en indsigt i kundens og branchens problemstillinger.

For det andet fokuserer vi på de 3 C’er: 

  • Consultancy (Professionen)
  • Consulting (Processer og discipliner)
  • Consultant (Rollerne)

 

Consultancy - Professionen

At fokusere på professionen betyder egen forretning, kollegaer i branchen, hvervet og ikke mindst stoltheden ved at kunne kalde sig Konsulent.

Konsulentbranchen stiller dette krav til konsulentens forståelse af egen branche:

"Consulting Business Insight. Understands the management consultancy environment and its commercial aspects, including the ability to generate new business, through individual initiative, by establishing a broad network of contacts and knowing when and how to sell ideas and services to others. The ability to establish and run a consulting business, an internal consultancy, or a consulting practice as part of a larger firm."

Hele dette udgangspunkt skal ses i den værdi, som det giver kunden: 

"Brings an understanding of the nature of the management consultancy market, competitors and capabilities. Brings an understanding of commercial aspects of projects including scoping, pricing, risk, and terms and conditions."

"Brings an understanding of appropriate use of consultancy services. Brings high quality and comprehensive consultancy services to market and clients. Gives clients and potentials inspiration for new opportunities and the ability to assess the capability of the consultant."

Som et sikkert grundlag, skal man agere i forhold til et Etisk kodeks, som sikrer, at opgaven løses med fokus på det bedste optimum for kunden, samfundet, branchen (både kundens og konsulentbranchen) og de aktører, der er involveret i opgaven.

 

Consulting - Processer og discipliner

Consulting er at sikre den bedste proces mellem konsulenten og kunden og som sikrer den optimale opgaveløsning. Der er fokus på Aftalen (assignment) og der er fokus på de indgående discipliner (metoder og værktøjer). Er det tænkt igennem omkring tilstrækkeligheden i valg af metoder og anvendes de på en betryggende vis?

Konsulentbranchen har meget ofte haft skyld for at kunne nogle bestemte metoder og de blev anvendt uanset problemet (Metaforen med hammeren og resten af verdenen er søm).

Nu er der i konsulentbranchen også standarder som sikrer både aftaledelen og den proces, der engagerer kunden og andre aktører i forløbet. ISO 20700 hedder den. Den lægger op til et forløb, hvor aftale og engagement styres efter nogle principper (også etik indgår her) og de sikrer at forskellige discipliner bringes i spil på fornuftige tidspunkter. Det kan være interessentledelse, projektledelse, kvalitetsledelse, databeskyttelse, risikostyring etc.  

 

Consultant - Rollerne

Konsulentens rolle og valg af interventionsmetode og -niveau er et område, hvor mange konsulenter ikke er bevidste. Rollerne kan være ekspert, coach, træner, facilitator. Desuden kan man dele konsulentfærdigheder i linære og cirkulære. Alt for mange konsulenter springer fra den ene færdighed til den anden og fra den ene rolle og til den anden. Man skal være bevidst om, at kunden og de involverede aktører har et billede af konsulenten som fortæller, til hvilken rolle og hvilken færdighed vedkommende er købt ind. Så i det billede er der skabt et tillidsforhold og det er vigtigt, at hvis man skifter rolle, så er kunden bevidst om, at der skal bygges videre på det tillidsforhold, der var i den anden rolle, og måske er man i en rolle, konsulenten ikke har færdigheder til. 

Interventionsprincipper og niveauer er også vigtige at være hjemme i. En konsulent vil som regel gennem sin adfærd udøve en række interventioner i forhold til sine klienter som en del af de aktiviteter, der udgør konsulentopgaven.

Det er derfor centralt for det professionelle arbejde som konsulent, at kunne gøre sig overvejelser om sin egen interventionspraksis.

  • Hvilket formål er der med interventionen? 
  • Hvilken effekt har den? 
  • Hvilke konsekvenser?
  • Er interventionen etisk forsvarlig?

Så roller og intervention er dit ståsted i opgaveløsningen og bevidstheden gør det professionelt og du er professionel!

 

Er du blevet nysgerrig på de 3 C'er: Consultancy, Consulting og Consultant, så kan du læse mere her.

LOGIN

Log ind på din konto for at deltage i debatten mellem Danmarks bedste konsulenter. 

Kun medlemmer af CMC Denmark har mulighed for at kommentere på nyheder og blogindlæg. 
Er du endnu ikke medlem kan du læse om opfylder betingelserne for medlemskab her >>