Kurser

Du bliver undervist af fagligt kompetente konsulenter/undervisere. Et kursus hos CMC Netværket betyder, at du møder kursusdeltagere, hvis baggrund og udfordringer typisk ligner dine. Dygtige undervisere er med til at sikre et højt fagligt niveau, og sammen skaber I de optimale rammer for din kompetenceudvikling.

CMC Netværkets kurser tager udgangspunkt i eksisterende kompetencer i eget netværk (dog udelukker vi ikke, at invitere eksterne undervisere til at afholde kurser). Vigtigt at alle bidrager til at netværket styrkes i fagligt fællesskab og sætter stor værdi i at bidrage med egen individuelle viden til fællesskabet.

Medlemmer i CMC Netværket modtager rabat ved deltagelse i CMCs kurser. Konsulenter udenfor medlemskredsen kan mod betaling også gøre brug af vores kurser.​​​​​​​

Ønsker du at blive en del af netværket af Danmarks bedste konsulenter, kan du ansøge om medlemskab og få adgang til alt det, vi tilbyder...