Continuing Professional Development – CPD

Hvis du vil sammenligne selvtestens skala med CPD-certificeringen -  som ud over at være en egentlig certificering med stor dybde og bredde og bl.a. også indeholder krav til erfarings-niveau, kundeinterviews og selvrefleksion – kan du i grove træk oversætte til niveauerne:

1Leader of Profession og Professional har samme skalatrin. Forskellen i certificeringen er væsentligst på erfaringsområdet.

Konsulentkompetencer - selvevaluering

Mange konsulenter er usikre på, hvad der kræves for at være en kompetent konsulent.
Det har instituttet forsøgt at give et bud på via et selvevalueringsmodel, som med fordel kan bruges af alle indenfor konsulentbranchen, idet det giver den enkelte mulighed for løbende at teste egne kompetencer indenfor en række felter som eksempelvis:

 • Branchekendskab
 • Kundens og konsulentens forretning
 • Faglig ekspertise
 • Etik of Professionalisme
 • Analytiske evner
 • Processer
 • Værktøjer og metoder
 • Kommunikation og intervention
 • Fortsat læring og udvikling
 • Risiko- og kvalitetsstyring
 • Salgskompetencer

Nedenstående online selvtest med 57 spørgsmål og dine svar på skalaen 0-9 giver dig en indikation indenfor essentielle konsulentkompetencer. Ud over at give dig en samlet score og et grafisk overblik, viser Selvtesten de områder hvor du er stærk, og hvor der kan forbedres.