Eksempler på faglige fora:

  • At drive en konsulentvirksomhed
  • Samtalen som konsulentens værktøj
  • Fremtidens konsulenter
  • Digitalkonsulenten
  • Industri 4.0
  • Innovation
  • FN's 17 verdensmål

Faglige fora

I de faglige fora arrangeres 4-5 medlemsmøder pr. år, hvor nye tendenser indenfor et udvalgt fagområde drøftes og behandles.

De faglige fora giver dig inspiration til dit faglige og professionelle arbejdsliv. Her deles viden og erfaring med ligeværdige konsulenter med samme faglige interesse.

Et fagligt forum styres af en faglig kompetent facilitator. Denne rolle honoreres af deltagerne i gruppen.

De faglige fora etableres på den årlige nytårskur og gælder for et år. Derfor er det vigtigt at medlemmerne byder ind med nye emner/temaer til mulige faglige fora.

Medlemmer i CMC Netværket modtager rabat ved deltagelse i CMCs faglige fora. Konsulenter udenfor medlemskredsen kan mod betaling også gøre brug af vores faglige fora.

Ønsker du at blive en del af netværket af Danmarks bedste konsulenter, kan du ansøge om medlemskab og få adgang til alt det, vi tilbyder...