Summer University

Tilbud til interne og eksterne konsulenter, uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse. ​​​​​​​

DATOER: 5 dage, 12. – 16. august 2019, kl. 9:00 – 16:30 på Cphbusiness – Nansensgade 19 – 1366 København K.


På uddannelsen stilles der skarpt på, hvordan vi som konsulenter kan differentiere os:

 • Nyt om konsulentbranchen
 • Tendenser som vi skal være opmærksomme på
 • Etik og moral
 • Kodeks for konsulentadfærd
 • Professionel konsulentfaglig adfærd
 • Professionelle interventionsprincipper

Udbytte

 • Nyeste tendenser og bølger, som har indflydelse på konsulentbranchen
 • Få klarhed og indsigt i konsulentbranchen
 • Selvindsigt på eget udgangspunkt og hvordan man kan arbejde videre med personlig
 • udvikling indenfor konsulentgerningen
 • Etik og professionalisme
 • Fokus på kodeks for god adfærd
 • Konsulentroller og håndtering af disse
 • Interventions principper

Hvorfor denne uddannelse?

Vi lever i en tid af høj kompleksitet og hastighed, hvor det enkelte menneske kontinuerligt stilles over for den udfordring, at skulle tage stilling til sig selv. Denne udfordring gælder også konsulenter som konstant udfordres af udviklingen i samfundet, kunderne/klienterne og ikke mindst udfordringerne til sig selv og sit fag.

Konsulentfaget er i sig selv et livslangt professionelt uddannelsesforløb, hvor enhver stilstand er det samme som tilbageskridt. I takt med at kunderne selv bliver dygtigere, bliver kravene til konsulenterne selvfølgelig også større


Indhold

Kurset er præget af cases, deltagerinvolvering, praksisnære øvelser.
Uddannelsen er et resultat af et internationalt Erasmus+ projekt og er senere blevet tilpasset i tæt samarbejde mellem CMC Denmark, CMC Global samt vores samarbejdspartnere Cphbusiness og Erhvervsakademi Aarhus.


Deltagere

Om du er ny konsulent (intern som ekstern), erfaren konsulent eller overvejer at blive konsulent, kan du få udbytte af dette sommeruniversitet. Dog forventes, at deltagerne har minimum en bachelorgrad eller tilsvarende. Deltagere bør have praksiserfaring inden for ledelse, rådgivning eller projektledelse.


Pris

Kr. 19.000,- inkl. forplejning og ekskl. moms.