Konsulentfaget som en karrierevej

Muligvis har kunderne endnu ikke set eller erkendt værdien i at samarbejde med certificerede konsulenter. Alligevel vurderer CMC Denmark et betydeligt behov for at tage fat i konsulenternes adfærd og professionalisme mere end nogensinde før. En certificering som konsulent gennem CMC Denmark er en unik certificeringsform, fordi den entydigt fokuserer på din udviste kompetence, adfærd og etiske normer som professionel konsulent.

Når der skal vælges konsulent, er certificering kundens kvalitetsstempel.

Fordelene ved at vælge en Certificeret Managementkonsulent CMC er, at kunden får sikkerhed for, at konsulenten kan udføre kompetent, seriøs og professionel rådgivning og assistance inden for sit kompetenceområde. CMC certifikatet er en garanti for konsulentens solide faglige omdømme og overholdelse af branchens højeste etiske standard.

CMC certificeringen er et forløb på ca. 4 måneder hvor konsulenten dokumenterer sine professionelle kompetencer, forretning, omdømme, stadige udvikling og etik. Under forløbet vejledes konsulenten af en mentor, som stilles til rådighed af CMC Denmark. Anvendelsen af det omfattende (selv-)evalueringsværktøj: ”Continuing Professional Development” (CPD) sikrer, at alle relevante aspekter i konsulentens professionelle virke og væren er konsistente.

Afsluttes med en eksamen med deltagelse af to assessorer samt en professor.

Certifikatet vedligeholdes løbende gennem opdatering af CPD’en og en efterfølgende - 1 gang om året - evalueringssamtale med to assessorer. Endelig skal certifikatet fornyes hvert 3. år for at bevare sin gyldighed.


4 certificeringsniveauer

  • Leader of Profession - Konsulentchef / Partner (Læs mere)
  • Professional - Certificeret Management Konsulent (Læs mere)
  • Advanced - Certificeret Senior Konsulent (Læs mere)
  • Foundation - Certificeret i konsulentarbejde (Læs mere)

Når der skal vælges managementkonsulent

Fordelene ved at vælge en Certificeret Managementkonsulent CMC er, at kunden får sikkerhed for, at managementkonsulenten kan udføre kompetent, seriøs og professionel rådgivning og assistance inden for sit kompetenceområde samtidig med, at managementkonsulenten har et solidt fagligt omdømme og en solid etisk holdning.

Certificeringskalender

Det er muligt at blive certificeret året rundt i CMC. Følg derfor med i kalenderen.

Standards for Management Consultancy, Consulting and Consultant

There are various standards in management consultancy. Some focusing at consultancy (profession), some at consulting (process and disciplines) and some at consultant (roles). It is important, that we bring the consultancy to excellence level and that means the foundation must be clear (Ethics, Principles, Code of Conduct). Then a structured process for assign and engage the customer is very important, so the intervention is clear. Then the many different roles as consultant you have to be aware of. Both ISO 20700 and CMC certification focus all item above, and the training program bring your capability and behaviour in focus for improving your personal competences.