CMC Denmark udbyder denne internationale konsulentuddannelse i tæt samarbejde med Cphbusiness og Erhvervsakademi Aarhus. Den færdige uddannelse er hermed krydret med udvalgte fag fra diplomuddannelsen.

Bag uddannelsen står et 2-årigt Erasmus+ projekt ledet af professionelle konsulenter fra Holland, Bulgarien, Polen og Danmark i samarbejde med anerkendte forsknings- og uddannelsesmiljøer. Konsulentuddannelsen er således designet på baggrund af omfattende undersøgelser om konsulentbranchen i Europa.


Start: September 2018

Målet med konsulentuddannelsen er:

  • at skabe en øget bevidsthed i rollen som konsulent og dermed konsulenterhvervet som en profession

  • at øge deltagerne bevidsthed om egen konsulentadfærd og kapabilitet

  • at løfte deltagernes konsulentopgaver til et højere niveau via et særligt fokus på relation og proces

Målgrupper for konsulentuddannelsen:

Uddannelsen henvender sig til såvel interne som eksterne, nye som erfarne konsulenter, der ønsker at professionalisere sig yderligere i konsulentarbejdet – uanset hvorfra fagligheden stammer og hvilken brancheorientering du har som konsulent. Det giver muligheden for løbende sparring med konsulenter fra vidt forskellige brancher. Du vil få masser af inspiration til konkrete opgaveløsninger, som du kan arbejde videre med i dit job som konsulent.

15 ECTS-point + certificering i konsulentarbejde

Uddannelsen er underlagt EMC European Management Competency Development Program, som samtidig er akkrediteret under CMC Global. Rammen er en international Body of Knowledge. Desuden anvendes den international anerkendte ISO 20700, som standard for konsulentarbejde. Således sikres at konsulentuddannelsen svarer til internationale standarder. Herudover opnås 15 ECTS-point samt en certificering i konsulentarbejde.


Moduler på uddannelsen

For at give dig den bedste uddannelse, udbydes den i samarbejde mellem CMC Denmark, Cphbusiness og Erhvervsakademi Aarhus.

Uddannelsen består af 6 moduler, hvor uddannelsen indledes med et webinar og afsluttes med muligheden for en certificering i konsulentarbejdet. Undervisningsdagen er fra kl. 8.30-16.00, men nogle fag kan også tages om aftenen eller som e-læring.

Følgende moduler udbydes:

Webinar: introduktion til hele uddannelsen

Den 3. september 2018,
kl. 09.00-12.00

Udbydes hos: CMC Denmark

Modul 1: Konsulentfaget som profession, herunder konsulentens fundament samt udvalgte konsulentroller 

Dag 1: Den 17. september 2018
Dag 2:  Den 1. oktober 2018

Udbydes hos: CMC Denmark

Modul 2: Viden og innovationsledelse (diplomfag, 5 ECTS-point)

Varighed: 4 dage/8 aftener + eksamen

Udbydes hos: Cphbusiness & Erhvervsakademi Aarhus

Modul 3: Relationer og proces

Dag 1: Den 21. januar 2019
Dag 2: Den 4. marts 2019

Udbydes hos: CMC Denmark

Modul 4: Kommunikation og organisation (diplomfag, 5 ECTS-point)

Varighed: 4 dage/8 aftener + eksamen

Udbydes hos: Cphbusiness & Erhvervsakademi Aarhus

Modul 5: Ledelse og filosofi (diplomfag, 5 ECTS-point)

Varighed: 4 dage/8 aftener + eksamen

Udbydes hos: Cphbusiness & Erhvervsakademi Aarhus

Modul 6: Rammer for konsulentarbejdet

Dag 1: Den 4. november 2019
Dag 2: Den 18. november 2019

Udbydes hos: CMC Denmark

Afsluttende: Mulighed for certificering

Forventeligt start december 2019 og slut marts 2020

Udbydes hos: CMC Denmark


Book en samtale og hør om uddannelsen

Tilmeld dig med blot få klik