CMC Denmark er medlem af the International Council of Management Consulting Institutes - ICMCI (i dag CMC Global). CMC Denmark deltager aktivt i arbejdet med at skabe samarbejde på tværs af landegrænser. Medlem af bestyrelsen Peter Sørensen har i en årrække været bestyrelsesmedlem og formand for ICMCI, der har medlemmer i mere end 45 lande med omkring 10.000 CMC Certificerede konsulenter på verdensplan.

CMC Globals hjemmeside findes alle oplysninger om organisationen, dens vedtægter, medlemmer, standarder og historie samt aktuelle oplysninger om møder, kongresser og andre temaer.

CMC Today er CMC Globals nyhedsbrev, og dette finder du her. På samme side finder du CMC Globals internationale kalender for samlinger og aktiviteter.

Du kan også gratis abonnere på CMC Today via CMC Globals hjemmeside