Mødelokalet

Ekstraordinær generalforsamling

Praktisk info
Arrangør: 
CMC
Sted: 
Dana, Kirke Værløsevej 34, 3500 Værløse
Afholdes: 
Mandag, 20. maj 2019

Tilmeldingsfrist: 16. maj 2019

Hvis ikke du kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling, bedes du udfylde denne fuldmagt: www.cmc-denmark.dk/fuldmagt
Send fuldmagten til Poul Gøbel (poul@cmc-denmark.dk)

Ekstraordinær generalforsamling i CMC d. 20. maj 2019

Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i CMC Denmark den 20. maj 2019 kl. 15.00 hos DANA i Værløse (Kirke Værløsevej 34).
 
Vores nuværende formand, Poul Gøbel, ønsker at fratræde som formand, hvilket kræver et nyvalg jf. §9 i vores vedtægter.
 
Forslag, som I ønsker behandlet på denne ekstraordinær generalforsamling, skal være Foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 6. maj (info@cmc-denmark.dk).

 

 

Agenda

 • valg af dirigent
 • beretning om rigets tilstand (v. nuværende formand Poul Gøbel) 
 • valg af ny formand
  • Bestyrelsen indstiller Myanne Olesen
 • valg af nye bestyrelsesmedlemmer
  • Nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Steen Vierø Petersen og Morten Ronnenberg Møller
  • Nye kandidater til bestyrelsen: Jens Pind og Jesper Knudsen
  • Medlemmerne i CMC opfordres til at stille op til bestyrelsen
 • afhængig af udfaldet af punkt 3 og 4 træffes beslutninger i henhold til vedtægterne
 • indkomne forslag
 • eventuelt

 

TILMELDINGSFRIST: 16. maj 2019

Hvis ikke du kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling, bedes du udfylde denne fuldmagt: www.cmc-denmark.dk/fuldmagt
Send fuldmagten til Poul Gøbel (poul@cmc-denmark.dk)

Geolocation