Bliv medlem

Når konsulenter melder sig ind i CMC Denmark sker dette enten som Konsulent eller som CMC kandidat. Som CMC kandidat arbejder man målrettet med at forberede ansøgningen som skal danne grundlag for selve CMC certificeringen. Selve certificeringsprocessen må påregnes at løbe over en 6 til 36 måneders periode. Certificeringsprocessen afsluttes med et certificeringsinterview hvori deltager af instituttets assessorer sammen med en professor fra et af universiteterne. Når man ophører med at være udførende ledelseskonsulent, enten ved udtræden af arbejdsmarkedet eller ved ansættelse i en anden type stilling, der ikke har noget med konsulentvirke at gøre, kan man fortsat bevare relationen til sine hidtidige kolleger ved at fortsætte medlemskabet som CMC Emeritus. Instituttet tilbyder også Gæster at deltage i instituttets netværksarrangementer og konferencer mod deltagerbetaling.

Medlemskategorier

CMC Denmark har opdelt medlemskategorierne med udgangspunkt i den underliggende certificering, vi tilbyder.

De 3 hovedgrupper er følgende:

Konsulenter

Konsulenter er en medlemskategori i instituttet som er etableret med det formål at ledelseskonsulenter, der ikke har gjort sig helt klart om de ønsker at blive CMC certificeret efter ICMCI's internationale regler, har mulighed for på linie med øvrige memdlemmer at detlage i instituttes arrangementer og øvrige medlemstilbud, i en række tilfælde dog mod betaling for visse ydelser som eksempelvis anvendelse af instituttets mentorkorps.

CMC kandidater

Når et medlem optages sker dette altid som CMC kandidat. Formålet er, at man som kandidat kan stifte nærmere bekendtskab med hvad certificeringen og recertificeringen reelt indebærer. Udgangspunktet er, at kandidaten indenfor en overskuelig tidshorisont - eksempelvis 2-3 år - skal påbegynde certificeringsprocesen. I denne periode har kandidaten mulighed for at få tilknyttet en mentor som kandidaten selv vælger blandt instituttets mentorkorps.

CMC certificerede

Titlen FCMC (Fellow CMC) kan CMC certificerede konsulenter søge om at blive tildelt. CMC certificerede konsulenter med minimum 10 års erfaring indenfor konsulentbranchen, kan beslutte ikke at være en aktiv del af CPD-ordningen, og i stedet ønsker at blive Fellow CMC (FCMC). En FCMC’er skal stadig årligt demonstrere sit aktive virke som konsulent, men vurderer ikke at have et aktuelt behov for at være i et aktivt CPD-forløb.  En FCMC’er bidrager stadig aktivt til CMC Denmarks fortsatte udvikling.

Medlemstilbud

Instituttet har som målsætning at fremskaffe fordelagtige tilbud til medlemmerne på områder hvor der er bred interesse herfor i medlemskredsen. Har du som medlem forslag til områder hvor instituttet budre kunne forhandle sig til fordele for medlemmerne, bedes du kontakte sekretariatet.

Ansvarsforsikringer

Instituttet har i samarbejde med Willis udarbejdet et specialtilbud på ansvarsforsikringer tilpasset medlemskredsen. Der er tale om 2 ansvarsforsikringer, dels en generel rådgiveransvarsforsikring og dels en  personlig lederansvarsforsikring.

Kontakt sekretariatet hvis der ønskes yderlig information.