Hvorfor medlem?

Enhver kan i princippet kalde sig konsulent. Derfor er der behov for, at de seriøse managementkonsulenter skiller sig ud og markerer den professionelle del af branchen.

Som medlem i CMC Denmark får du:

 • et naturligt sted at netværke, hvor du udfordres på din faglige og personlige udvikling
 • mulighed for at gør en større forskel i dit arbejde, fordi vi prioriterer kvalitet i konsulenthvervet samt god konsulentadfærd
 • føling med ’pulsen’ i konsulentbranchen og stemningerne i et samfund under konstant forandring
 • mulighed for at certificere din konsulentkvalitet og dit niveau

CMC Denmark er den danske interesseorganisation for erfarne og certificerede managementkonsulenter. Der er i øjeblikket knap 45 certificerede konsulenter i Danmark og alle er medlemmer af CMC Denmark.

CMC Denmark er den danske repræsentant for ICMCI, International Council of Management Consulting Institutes og er som sådan underlagt de internationale regler for certificering af konsulenter.

Instituttet understøtter kompetence og professionalisme gennem eksterne og interne aktiviteter, såsom opstilling af erhvervsetiske regelsæt for medlemmerne, certificering af ansøgere samt løbende opfølgning på medlemmernes overholdelse af certificeringsvilkårene - herunder vurdering af medlemmernes løbende videreuddannelse og arbejdsområder - samt løbende information til medlemmerne via en intern hjemmeside.

Medlemmernes image sikres især gennem CMC Denmarks optagelsesbetingelser, der giver adgang til brugen af CMC-betegnelsen (CMC: Certified Management Consultant). Desuden vedligeholdes professionalismen gennem medlemmernes forpligtelse over for Erhvervsetisk Kodeks.

Endelig har CMC Denmark som formål, at udbrede kendskabet til CMC betegnelsen blandt såvel erhvervsvirksomheder som

Ansøg om optagelse

Hvis du er interesseret i at blive optaget som medlem i CMC Denmark så send opdateret CV til vort sekretariat


Selvtest

Du kan også lave en selvevaluering af dine egne kompete for at få et indtryk af, hvor godt du lever op til hvad vi betragter som værende ledelseskonsulentens kernekompetencer.

Vi stiller også krav

For at blive optaget som medlem i CMC Denmark skal ansøgeren altovervejende udføre seriøs og professionel rådgivning og assistance på ét eller flere af følgende fagområder:

 • Virksomhedsstrategi og organisationsudvikling
 • Økonomiske og andre administrative systemer
 • Ledelsesudvikling, personaleudvikling, personaleledelse og -rekruttering
 • HR og Coatching
 • Produktion, logistik, servicefunktioner og produktudvikling
 • Markedsføring og virksomhedskommunikation
 • Informationsteknologi og -systemer
 • Projektledelse
 • Samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser.

Desuden skal ansøgere opfylde kravene til at blive CMC, Certified Management Consultant, nemlig:

 • Højere uddannelse i mindst ét relevant managementfag
 • Mindst tre års erfaring som managementkonsulent
 • Mindst 3 til 5 gode referencer
 • Dokumenterede kvalifikationer godkendt af Certificeringskomitéen
 • Deltagelse i CMC Denmarks årlig e konsulentseminar hvor bl.a. erhvervsetik er i fokus

Er ovenstående kriterier opfyldt er der stor sandsynlighed for at optagelse kan realiseres hurtigt og at CMC certificeringen kan gennemføres.

CMC Denmark optager også konsulenter der ikke umiddelbart har interesse for at blive certificeret, idet instituttet også fungerer som netværksorganisation for professionelle ledelseskonsulenter der interesserer sig for egen personlig og faglig udvikling, og som kan tilslutte sig instituttets etiske kodeks

Læs mere om medlemskategorierne her.

Kontingent og priser

Kontingentsatser og øvrige priser fastlægges på den årlige generalforsamling i årets første kvartal og disse udgør for 2017:

 • Gæster optages uden kontingentopkrævning, men betaler for deltagelse i instituttets arrangementer
 • Det årlige kontingent for Konsulenter er 2.950 kroner
 • Kontingentet for CMC Kandidater, som ønsker en certificering inden for en 3-årig periode, er det årlige basiskontingent kr. 2.950,- + kr. 18.000,- for certificeringen. Sidstnævnte beløb kan efter ønske fordeles i rater afhængigt af, hvor hurtigt kandidaten ønsker certificeringsprocessen (dog max. 3 år)
 • CMC’ere betaler basiskontingent 2.950 kroner + 4.000 kroner i CPD-tillæg
 • FCMC'ere betaler basiskontingent 2.950 kroner
 • Årskontingentet for CMC Emeriti på 1.000 kroner
 • Virksomhedsmedlemskab kr. 2.950,- pr. konsulent pr. år samt en engangsinvestering i brug af CPD-materialet på kr. 15.000,- + honorar til CMC-konsulent for introduktion til CPD’en

Herudover betales for deltagelse i Nytårskur og Konsulentseminar. Til gengæld er det gratis at deltage i årets netværksmøder.

Alle instituttets arrangementer kalkuleres og prissættes til kostpriser.

Alle priser er excl. moms og er gældende fra kalenderåret 2017.

Ansøg om optagelse

Hvis du er interesseret i at blive optaget som medlem i CMC Denmark så send opdateret CV til vort sekretariat

Ønsker du at blive en del af netværket af Danmarks bedste konsulenter, kan du ansøge om medlemsskab og få adgang til alt det, vi tilbyder...

JOBBØRS

Danmarks bedste konsulenter leder efter 
andre gode konsulenter til konkrete opgaver.