CMC Denmark

Instituttet CMC Denmark er en erhvervsdrivende fond som er stiftet med det formål af forestå certificeringen af danske managementkonsulenter efter de retningslinjer som er fastlagt af International Council of Managing Consulting Institutes - www.icmci.org - samt at  forestå den løbende recertificering af CMC medlemmer, med henblik på at sikre at disse fortsat lever op til de certificeringsstandarder som fortsat udvikles og udbygges.

Fakta om CMC Denmark

Siden 2012 i Danmark

56 medlemmer

45 er CMC-certificeret

Bestyrelsen i CMC Denmark

CMC's bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Til formand er valgt Poul Gøbel der kan kontaktes via mail på poul@cmc-denmark.dk.

Knud Fiil-Nielsen, FCMC

K. Fiil-Nielsen ApS

Peter Sørensen, FCMC

Civilingeniør Peter Sørensen ApS

Poul Gøbel, CMC

Gøbel Consult

Steen Vierø Petersen, CMC

SVPManagement

Susan Münster

SUMUS og Nobiles

Søren Holmgren, CMC

i to i

Certificeringskomiteen

Certificeringskomiteen består aktuelt af 3 på generalforsamlingen valgte medlemmer med Peter Sørensen som formand, samt 3 professorer fra universiteterne i henholdsvis København, Odense og Århus.

Flemming Poulfelt, ICMCI Academic Fellow

Copenhagen Business School

Knud Fiil-Nielsen, FCMC

K. Fiil-Nielsen ApS

Peter Sørensen, FCMC

Civilingeniør Peter Sørensen ApS

Steen Hildebrandt, ICMCI Academic Fellow

Århus Universitet

Ønsker du at blive en del af netværket af Danmarks bedste konsulenter, kan du ansøge om medlemsskab og få adgang til alt det, vi tilbyder...