Etisk Kodeks

Alle medlemmer af instituttet skal overholde vort etiske kodeks.
Dette kodeks er relevant både for medlemmer, eksterne konsulenter og for brugere af konsulentydelser, idet dette bør være mindstekravene til konsulenters etiske adfærd.

Det etiske kodeks kan læses her!