Certificeringsprocessen

Certificering af managementkonsulenter følger denne plan:

  1. Tilmeld dig CMC Denmark ved indsendelse af udfyldt ansøgningsskema
  2. Som bilag vedhæfter du beskrivelse af tre kundeopgaver, som du har haft ansvaret for at gennemføre, samt referencer til kontaktpersoner for hver opgave.
  3. Tilmeld dig og deltag i den næste konsulentseminar. Seminaret lægger hovedvægt på professionel og forretningsmæssig udvikling, etik samt opbygning af netværk med de øvrige deltagere.
  4. Et medlem af Certificeringskomiteen gennemgår din ansøgning med dokumentation og beskrivelser og tager telefonisk referencer.  
  5. Du bliver herefter inviteret til et struktureret interview om din etik og kompetence med et medlem af certificeringskomiteen samt en professor. Formålet er at give dig feedback om din situation og inspiration til opstilling af handlingsplan for din fortsatte udvikling.
  6. Herefter bliver du certificeret som CMC, hvis alle kriterier er opfyldt.
  7. For at fastholde din certificering må du løbende arbejde med CPD processen. CPD står for Continuing Professional Development og denne proces skal gennemføres af alle CMC certificerede medlemmer.

Den samlede tidsplan for processen fra ansøgning til certificering bortset fra certificeringskonferencen bør kunne gennemføres på 6-8 måneder, men kan udmærket strækkes længere.

Instituttet gennemfører mindst et konsulentseminar hvert år.