Præsentation af Peter Sørensen, æresmedlem.
Peter Sørensens billede
Publiceret den 1. november 2017 af Peter Sørensen

En kort biografi om Peter Sørensens rolle i CMC Danmark igennem 30 år.

Bestyrelsen har opfordret Peter Sørensen til at indvie os i fortællingen om hans rolle i CMC Denmark. Her får du indblik i den årelange udvikling, det har krævet for at nå til nutidens CMC Denmark.

Peter Sørensen, æresmedlemI 1964 blev jeg uddannet som civilingeniør med speciale i it, før it næsten var opfundet.

Regnecentralen blev min første virksomhed, hvor jeg lærte at programmere og at lede. Der var jeg i mange år, senest som adm. direktør indtil 1981.

Fra 1981 blev jeg managementkonsulent for de kunder, som selv henvendte sig til mig. Jeg rådgav om it, om organisation og strategi og ledelse og projekter, alt med relation til it.

I 1987 meldte jeg mig ind i brancheforeningen Foreningen af Managementkonsulenter (FMK) for at få inspiration til at blive mere professionel som konsulent, for at få professionelle kolleger og indgå i netværk med sparring og motivation. Det år vedtog foreningen at opdele sine aktiviteter i en firmadel og en persondel med hver sine medlemmer og fokusområder. Persondelen blev meget aktiv og energisk, i modsætning til firmadelen.

Jeg deltog i møder og aktiviteter, især i certificeringskomiteen og om etik. Fra 1992 var jeg med i bestyrelsen. Jeg deltog også i en gruppe på seks medlemmer, som i 1994-96 udviklede et kursus for managementkonsulenter baseret på de kompetencer, som ICMCI havde defineret som grundlag for certificering. Og jeg var med til at danne Specialkonsulenterne, en gruppe med fra 10 til 20 konsulenter, som i næsten 20 år arbejdede sammen som netværk med gensidig oplæring og hver sine specielle kompetencer, og som lærte hinanden så godt at kende, at vi med tillid kunne anvise hinanden opgaver hos vores egne kunder på de felter, hvor vi ikke selv var de bedste. Det gav nyttig opkvalificering og medførte en stribe kundeopgaver. Vi udviklede kurser i emner, som vi ville lære at kende.

Siden 1995 har jeg repræsenteret de danske managementkonsulenter i ICMCI, the International Council for Management Consulting Institutes. Med flere årlige internationale møder og mange aktiviteter var det meget givende for mig. Fra 1999 deltog jeg i ti år i ICMCI’s bestyrelse på forskellige poster, fra 2005 som formand i to år. Der var jeg engageret i udvikling af certificering og regler for kvalitetssikring (assessment) af de enkelte medlemsorganisationers certificering. I praksis har jeg selv gennemført assessment af 35 landes procedurer og rejst intensivt i alle verdensdele. Jeg hvervede nye medlemmer og hjalp dem med at etablere undervisning, etik, professionel udvikling, certificeringsprogrammer m.v. Og organisationen havde megen daglig administration, som påhvilede formand og bestyrelse.

Fra 1997 til 2000 var jeg også bestyrelsesmedlem i FEACO, Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation. Desværre mislykkedes mine forsøg på at skabe konstruktivt samarbejde og gerne fusion med ICMCI efter en række fælles events.

I 1997 var FMK på vej imod sit ophør, idet alle de store og mange mindre firmamedlemmer havde meldt sig ud. Bestyrelsen opfordrede mig til om muligt at retablere foreningen. I to år forhandlede jeg med potentielle medlemmer og skrev og reviderede strategipapirer for at etablere en ny fælles platform. Det lykkedes at danne Dansk Management Råd (DMR). Men de store medlemmer betingede sig, at certificering ikke indgik i foreningens mål. Derfor dannede vi mindre virksomheder en parallel forening, Dansk Institut for Certificerede Managementkonsulenter (DICMC). Jeg havde derpå fornøjelsen samtidig at være formand for DICMC og bestyrelsesmedlem i DMR, så jeg kunne arbejde for at opnå en fusion. DMR besluttede i øvrigt at blive en del af DI. I 2004 besluttede de to foreninger omsider at fusionere i DMR. Så opgaven med at retablere foreningen tog mig syv år!

I 2011 meddelte direktøren for DMR, at sekretariatet ikke længere ville administrere certificeringsordningen. Dermed var de certificeringsinteresserede medlemmer igen henvist til at omorganisere. DICMC blev derfor retableret i november 2011. Jeg blev igen formand, indtil Poul Gøbel var parat til at overtage jobbet i 2013.

Samlet har jeg haft megen glæde og stort udbytte af at engagere mig i konsulentorganisationerne. Det har bekræftet, at ved en stor indsats kan man ofte opnå et stort udbytte. Mit liv er blevet rigere af at være med. Jeg har fået meget gode venner og arbejdet professionelt og meningsfyldt sammen med kompetente kolleger i Danmark og det meste af verden. Jeg har løst opgaver herhjemme og internationalt, som er de færreste beskåren. Og jeg har tilegnet mig mange spændende og for mit konsulentarbejde nyttige kompetencer, og jeg har fået tildelt enkelte store konsulentopgaver takket være mit store netværk.  

Og i 2017 blev jeg udnævnt til æresmedlem, en stor hæder!

24. oktober 2017
Peter Sørensen, FCMC
Æresmedlem af CMC Danmark

LOGIN

Log ind på din konto for at deltage i debatten mellem Danmarks bedste konsulenter. 

Kun medlemmer af CMC Denmark har mulighed for at kommentere på nyheder og blogindlæg. 
Er du endnu ikke medlem kan du læse om opfylder betingelserne for medlemskab her >>