Nytårskur

Hvert år afholder CMC Denmark en Nytårskur for medlemmer og interessenter. Nytårskuren gennemføres i første kvartal i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Nytårskuren er åben for gæster der har interesse for CMC certificeringen.

Formålet med nytårskuren er, at skabe et rum hvor managementfaglige temaer kan tages op til debat og dermed være med til at sætte rammerne for institiúttets fremadrettede arbejde med at udvikle faglighed, kvalitet og etik for branchen generelt og specielt for medlemmerne.

Efter nytårskuren afholder instituttet den ordinære generalforsamling.

Invitation til Nytårskursen findes på forsiden i januar måned.