Fangel Kro

Konsulentseminar 2014

Indbydelse til konsulentseminar den 21. -22. august 2014

CMC Denmark, tidligere Dansk Institut for Certificerede Management Konsulenter, inviterer til det årlige konsulentseminar, der i år er henlagt til Odense.

Formål

Du og din konsulentforretning bør konstant udfordres. Hvilken tidslomme befinder jeg mig i? I hvilken retning ønsker jeg at bevæge mig og min virksomhed og hvordan?

Med andre ord er seminaret en passende lejlighed til at blive inspireret til fortsat udvikling af såvel din virksomhed som din rolle som konsulent.

Du er aldrig alene. Hvad kan du nå i dialogen med dygtige, ligeværdige kolleger? Der findes ikke ét svar, men mon ikke dialogen alene kan inspirere dig og din virksomhed til nye udviklingstiltag! CMC Denmark inviterer til denne nødvendige dialog.

Indhold

Indledningsvis fokuseres på emnet: Konsulentrollen, som aldrig bliver en statisk størrelse. Hvilke udfordringer ser du for netop din konsulentvirksomhed i dette perspektiv?

På konsulentseminaret præsenteres de nyeste ydelser fra instituttet. Specielt rettes fokus på CPD-ordningen (Continued Professional Development), som er et nyt initiativ med henblik på at sikre fortsat personlig og faglig udvikling for vores medlemmer. Her ud over præsenteres den nye mentorordning. Specielt mindre konsulentvirksomheder kan have stort udbytte af at have tilknyttet en mentor. Disse initiativer blev besluttet på den seneste generalforsamling og vi ser nu frem til den endelige lancering.

Sidst, men ikke mindst, vil vi tage pulsen på øvrige aktiviteter i regi af CMC Denmark.

Program

Dag 1

Kl. 12.00    Landing, frokost og check-in.

Kl. 13.00    Velkomst og præsentation af program for konsulentseminaret.

Kl. 13.10    Hvordan er det som selvstændig konsulent at miste fodfæstet for en stund? Dacapo www.dacapo.as udfordrer os på konsulentrollen.

                Gruppearbejde: Dig og din konsulentvirksomhed i perspektiv.

                       Kortlægning af specifikke udfordringer.

Kl. 15.30    Dig og CMC Denmark

                       Præsentation og drøftelse af den nye CPD-ordning.

                       Præsentation og drøftelse af den nye mentorordning.

Kl. 18.00    Middag

Kl. 20.00    Hvorfor bruge eksterne konsulenter? Indblik i en kundes erfaringer! Johnny Øland – ejerleder, investor samt innovator - indvier os i egne erfaringer i samspillet med managementkonsulenter.

Dag 2

Kl. 08.00    Go’morn og tilbageblik

Kl. 08.30    CMC Denmark og konsulentbranchen

                       Fokus på de regionale netværksgrupper

                       Samarbejdet med universiteterne

                       Status fra ICMCI (den internationale scene)

Kl. 11.00    Præsentation af den nye hjemmeside og andre kommunikationsplatforme

Kl. 11.45    Kommende skridt og tak for denne gang

Kl. 12.00    Frokost

Praktiske oplysninger

Sted:              Seminaret er henlagt til Fangel Kro og Hotel, Fangelvej 55, 5260  Odense S. Tag frakørsel 51 fra motorvej E20 mod Odense S. I rundkørslen drejes mod Nr. Broby, og 6 kilometer herfra ligger Fangel Kro og Hotel. Se mere på www.fangelkrooghotel.dk. Vi har valgt Fangel Kro mest fordi vi er omkostningsbevidste, men også fordi vi her får ro og fred til at dyrke vor faglighed.

Tilmelding:     Tilmelding sendes til tilmeld@cmc-denmark.dk senest den 22. juli med angivelse af navn, firma, kontakttelefon og e-mail til anvendelse på deltageroversigten.

Spørgsmål:    Til sekretariatet på telefon 6614 2370 eller mail til peder@cmc-denmark.dk.

Pris:                Pris med overnatning og fuld forplejning er for medlemmer af CMC Denmark 1.200 kr. og for ikke-medlemmer er prisen 1.700 kroner, begge excl. moms.

Indbydelsen kan downloades i pdf-format her.

På gensyn på Fangel Kro den 21. august 2014.